نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل توسعه ورزش، مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.16437.2778

بهناز مصلحی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی